Ik ga een kort gebed voor je bidden: Heer, zegen iedereen die dit leest met een lang en gezond leven. Jezus, maak Uzelf bekend aan

hen en doe een snel werk in hun hart. Als zij Jezus nog niet hebben aangenomen als hun Heer dan bid ik, dat zij dat nu zullen doen.


Als jij vandaag het geschenk, dat God voor je heeft, wil aannemen, bid dan het volgende gebed hardop, hoorbaar en met je hele hart:


Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden.Was en reinig me. Zet me vrij. Jezus dank U, dat U stierf voor mij.

Ik geloof, dat U weer bent opgestaan en dat U weer terug zult komen voor mij. Vul mij met Uw heilige Geest. Geef me passie voor de mensen, die U nog niet kennen,honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven.

Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben vergeven en ik ben op weg naar de hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

Heb je dit gebed gebeden?