Ik wil kort met je delen wat de bijbel zegt. Er staat:


"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid" Rom.3:23)en 


"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, 

is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer". 


De bijbel zegt ook "Ieder, die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden".


En met ieder word jij ook bedoeld, toch?